Werven op competenties in plaats van cv

Benaderd worden voor een baan waar je totaal geen ervaring in hebt. Hoe dat is? Verfrissend. Anders. Uitdagend. Vanuit het perspectief van zowel het bedrijf als de kandidaat is werving op competenties pure winst.
Vacatures worden ondanks de krapte op de arbeidsmarkt toch ingevuld en kandidaten krijgen op deze manier de kans een nieuwe impuls aan hun carrière te geven. Het loslaten van het cv is dan ook een trend die we al langer zien.

Het overkwam mij al jaren geleden. Ik was eigenaar van een webshop toen ik benaderd werd voor een functie als freelance recruiter. Een baan waar ik totaal geen ervaring in had.

In eerste instantie begreep ik het niet. Totdat de headhunter mij uitlegde wat voor competenties nodig waren voor die functie. Zoals actief mensen durven benaderen, om kunnen gaan met tegenslagen en het hebben van een variabel inkomen. Vanuit mijn rol als ondernemer niets nieuws. Toepassing daarvan vanuit een ander perspectief wél. En dat maakte het voor mij juist interessant.

Nieuw perspectief

Na jarenlange ervaring in de recruitmentbranche ben ik inmiddels weer eigenaar, nu van mijn eigen recruitmentbureau. Wat mij overkwam, gun ik anderen ook.

Waar mogelijk benader ik dan ook kandidaten voor met name de rol die zij kunnen vervullen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat zij over de juiste eigenschappen voor die rol beschikken. En niet puur omdat zij aan gestelde eisen voldoen.

Helemaal op deze methode overstappen doe ik nog niet. Dit heeft te maken met het feit dat veel bedrijven nog vasthouden aan het cv. Deze omslag heeft tijd nodig.

Lange termijn winst

Dat bedrijven dit nieuwe werven nog niet altijd willen, heeft vaak te maken met de gedachte dat een medewerker zonder ervaring een langere inwerkperiode nodig heeft. En soms ook een opleiding om de juiste vaardigheden voor de baan te ontwikkelen. Een te grote investering. Maar ook een medewerker met gerichte ervaring heeft inwerktijd nodig. Daarnaast is deze visie te veel gericht op de korte termijn.

Ik kan me voorstellen dat iemand met de juiste competenties voor een specifieke rol op de langere termijn juist beter presteert dan iemand met alleen ervaring. Denk alleen al aan aspecten als motivatie, extra uitdaging en scherpte. Een nieuwe omgeving went na verloop van tijd.

Je als mens ontwikkelen en nieuwe dingen leren, prikkelt en maakt nieuwsgierig naar meer. De energie die daarbij vrijkomt, is enorm waardevol voor zowel de medewerker als het bedrijf.

Vaardigheden en competenties

Kiezen voor deze andere manier van werven, vraagt ook om een andere aanpak. Zoals de vacaturebeschrijving. Je benadert kandidaten vanuit wat zij in huis moeten hebben om de functie goed te kunnen vervullen, in plaats van de benodigde diploma’s en specifieke werkervaring. Hierbij is het van belang het verschil te kennen tussen competenties en vaardigheden.

Vaardigheden kun je leren. Bijvoorbeeld kunnen werken met de programmeertaal Python. Voor een IT-functie van Data Scientist waar een kandidaat direct moet inspringen, kan deze vaardigheid een vereiste zijn. Simpelweg omdat diegene het werk anders niet kan doen.

Maar is deze urgentie er niet en wil je je team bijvoorbeeld uitbreiden? Dan loont het om te werven op competenties. Je kijkt dan naar de persoonlijke eigenschappen die een kandidaat moet hebben om specifieke vaardigheden (snel) te leren en om de functie goed te kunnen vervullen.

Zo helpt in het voorbeeld van Python een sterk wiskundig vermogen om het programma eigen te maken. En is het handig als iemand voor een salesrol als accountmanager over een gezonde dosis winnaarsmentaliteit beschikt. Iemand uit de sportwereld zonder saleservaring, zou zo’n functie heel succesvol kunnen vervullen.

Arbeidsmarkt

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat er in 2022 in Nederland 1,6 miljoen nieuwe vacatures waren. Het hoogste aantal sinds het begin van de meting in 1997. Vooral in bedrijfseconomische en administratieve beroepen was meer vraag naar nieuwe medewerkers.

De arbeidsmarkt is al geruime tijd erg krap en economisch mindere vooruitzichten hebben daar weinig verandering in gebracht. Het maakt de noodzaak voor het inzetten van competentiegericht werven alleen maar groter.

Win-win

Dus loop je al maanden met vacatures onder je arm die je maar niet ingevuld krijgt? Waag dan eens de stap. Stop met werven op basis van cv en ga voor werving op basis van competenties en vaardigheden.

Laat kandidaten groeien in een rol bij jouw organisatie die hen goed past. Een win-win voor de lange termijn, voor zowel jouw bedrijf als je medewerker.

Weten over hoe je dit op de juiste manier aanpakt? Ik vertel je er graag meer over.