Sneeuwvlokjesgeneratie betreedt de arbeidsmarkt

De jongste generatie (Z) op de arbeidsmarkt wordt ook wel de sneeuwvlokjesgeneratie genoemd. Deze jonge werknemers zijn te beschermd opgevoed. Ze ‘smelten’ al bij de minste of geringste tegenslag en zijn niet gewend om door te zetten.
Feit of fabel? Het is een opvatting van een oudere generatie (X) en er zit een kern van waarheid in. Maar met weer een nieuwe generatie op de werkvloer is het ook belangrijk om voorbij je eigen generatieperspectief te kijken. Om een aanpak te vinden die voor alle generaties hout snijdt, of het nu gaat om medewerkerstevredenheid of werving en selectie van nieuwe medewerkers.

In een medewerkerstevredenheidsonderzoek van HR Community komen de generatieverschillen duidelijk naar voren. Het totaal aantal promoters (enthousiaste medewerkers die hun werkgever aanbevelen) daalde van 31% in 2022 naar 27% in 2023. Daarbij zijn vooral de twee oudere generaties (boomers en generatie X) minder enthousiast geworden over hun werkgever.

De betrokkenheid is bij deze groepen echter hoger dan bij de jongere generaties. Ze zijn loyaler aan hun werkgever. Dergelijke feiten geven jou als werkgever richting in wat je te doen staat om werknemers aan je te binden én nieuwe medewerkers te vinden.

Kruisbestuiving op kantoor

Interessant is ook dat meer dan de helft van de werknemers aangeeft dat generatieverschillen op de werkvloer voor stress zorgen (PWC). Dit wordt veroorzaakt door de verschillende waarden die elke generatie aanhoudt binnen een organisatie. Ook de behoeften zijn per generatie anders. Je als bedrijf focussen op de vóórdelen van deze verschillen, kan veel opleveren.

De jongste generatie vraagt misschien wel meer flexibiliteit, maar is volleerd multitasker. Ze pakken nieuwe technologische snufjes snel op en kunnen daar oudere generaties juist mee helpen.

Andersom zijn oudere medewerkers vanuit hun ervaring beter in staat om zaken te overzien en op basis daarvan goede beleidskeuzes te maken. Daar kunnen zij de jongere collega’s weer goed in coachen.

4 generaties op een rij

Om hier als bedrijf goed op in te kunnen spelen, moet je de generaties en hun bijbehorende kenmerken kennen. Wat research geeft al snel veel verschillende interpretaties. In dit artikel houden we de volgende 4 generaties aan:

  1. Boomers, geboren tussen 1945 en 1960. Zij zijn opgegroeid in een tijd van wederopbouw, hebben een vrije moraal, zijn strijdvaardig en komen op voor hun belangen. Boomers zijn vaak de cultuurdragers binnen een organisatie.
  2. Generatie X, geboren tussen 1961 en 1980. Een generatie die opgroeide tijdens de economische crises. Ze zijn gewend om zich aan te passen, om oplossingen te vinden en hard te werken. Deze groep zoekt vaak verbinding en wil door samenwerken tot een goed resultaat te komen.
  3. Generatie Y (millennials), geboren tussen 1981 en 1995. Deze ook wel grenzeloze generatie is opgegroeid in een periode van grote welvaart. Ze hebben geleerd dat als ze hun hart volgen, alles mogelijk is. Ze zijn gefocust op persoonlijke groei en ontwikkeling en hebben grote behoefte aan flexibiliteit.
  4. Generatie Z, geboren tussen 1996 en 2005. Deze ‘sneeuwvlokjes’-generatie bestaat uit digital natives die moeiteloos via meerdere kanalen tegelijk communiceren. Ze zijn continu op zoek naar nieuwe prikkels en willen werk doen dat past bij hun drijfveren en identiteit. Werkgeluk en een goede privé/werk balans staan voor hen voorop.

De behoeften van generatie Z

Een leidinggevende uit een oudere generatie kan er van alles van vinden, toch is het goed om open te staan voor de behoeften van de jongste lichting medewerkers.

Na de millennials betreden zij (generatie Z) op dit moment de arbeidsmarkt. Met naar verwachting 3,7 miljoen mensen in 2030 vormen zij straks meer dan een derde van de beroepsbevolking. Iets om rekening mee te houden.

Generatie Z streeft naar geluk en wil graag impact maken. Het leven naast werk is voor hen minstens zo belangrijk, zij werken dan ook liever niet fulltime. Deze ‘sneeuwvlokjes’ moeten leren omgaan met teleurstellingen en ook dingen doen die niet leuk zijn, dat hoort erbij. En daar kan een oudere generatie op kantoor juist goed bij helpen.

Werving verschillende generaties

Respect voor elkaar en een open houding zijn voorwaarden voor een positief effect van verschillende generaties op de werkvloer. Werkgevers hebben hierin een faciliterende rol. Deze kruisbestuiving kun je vervolgens inzetten voor de werving van nieuwe medewerkers.

De krappe arbeidsmarkt maakt dat generatie Z ruime keuze heeft in aanbiedingen van bedrijven en kan vasthouden aan hun wensen. Dat kun je verwend vinden, maar je hebt hen als organisatie wel nodig.

Deze jonge medewerkers zorgen voor dynamiek en vernieuwing, terwijl werknemers uit oudere generaties bijdragen aan stabiliteit en ervaring. Zij zijn gevoeliger voor zekerheid en een goede werksfeer.

Hoe meer je op deze verschillende behoeften inspeelt, hoe beter je nieuwe collega’s uit verschillende generaties kunt werven. Laat dit bijvoorbeeld terugkomen in de functiebeschrijvingen van nieuwe vacatures. Maar denk ook aan de inzet van kanalen waar je de verschillende doelgroepen vindt.

Generatie X leest misschien nog graag de (digitale) krant, terwijl generatie Z het beste via TikTok en YouTube te vinden is. Als basis zorg je dat in jouw HR-beleid, arbeidsvoorwaarden en bedrijfscultuur voor iedere generatie iets te vinden is dat aansluit op hun behoeften.

Wat je bij de werving uitdraagt, zie je terug in de organisatie. Een basis om vanuit vertrouwen kruisbestuiving te laten ontstaan: medewerkers uit verschillende generaties versterken elkaar.

Toekomstgericht

Een organisatie waarin verschillende generaties vertegenwoordigd zijn, is weerbaar en kan goed inspelen op veranderingen. Dit positieve effect van elkaar versterkende generaties op de werkvloer is dan ook goed voor de toekomst van jouw bedrijf.