Het nieuwe onboardingstraject

Na een succesvolle wervingscampagne ben je erin geslaagd de juiste mensen voor jouw bedrijf aan te trekken. Zij hebben de goede motivatie, beschikken over de gevraagde competenties en skills en hebben een opleiding genoten die een meerwaarde is voor de werkzaamheden waarvoor ze aangetrokken worden.
De juiste mensen vinden was een eerste stap, nu komt het erop aan die mensen aan boord te houden en daar speelt het onboardingstraject een grote rol in.

Hoe ziet het onboardingstraject eruit?

Er is geen standaard onboardingstraject op te stellen die voor iedere nieuwe werknemer of voor ieder bedrijf werkt. Het zal er dus op neerkomen hier, met leidinggevenden en HR-professionals, een traject voor op te stellen dat beantwoordt aan de branche waarbinnen het bedrijf werkzaam is, aan de grootte van het bedrijf en aan de specifieke bedrijfscultuur.

Een goed werkend onboardingstraject wordt concreet vormgegeven aan de hand van de 4 C’s, namelijk connectie, cultuur, compliance en collega’s. Door deze leidraad te gebruiken, verzeker je jezelf ervan dat alle aspecten van de onboarding aan bod komen bij het inwerken van de nieuwe werknemer.

1. Connectie

Connectie, of verbinding, met jouw bedrijf zorgt ervoor dat een nieuwe werknemer zich gaat identificeren met het bedrijf. Hij of zij is trots om voor jouw bedrijf te werken en straalt deze trots ook maar al te graag naar de buitenwereld uit, zie het als een ambassadeur van jouw bedrijf.

Connectie met het bedrijf breng je tot stand door hen vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven, hen te laten delen in de laatste nieuwe ontwikkelingen van het bedrijf en hen echt in het bedrijf op te nemen als volwaardig lid van het team.

2. Cultuur

Ieder bedrijf heeft een eigen en unieke bedrijfscultuur. De verhoudingen binnen het bedrijf, de omgang met elkaar, het indelen van werk- en rusttijden, de organisatie van teambuildings en bedrijfsuitjes, het is allemaal informatie die belangrijk is om met jouw nieuwe werknemer te delen en het hem vooral zelf optimaal te laten ervaren.

Iemand die zich goed voelt binnen de geldende bedrijfscultuur, die dezelfde waarden en normen nastreeft en die zich op zijn gemak voelt, zal een veel kortere inwerktijd kennen. Zowel het bedrijf als de nieuwe werknemer hebben hier alle belang bij.

3. Compliance

Binnen ieder bedrijf gelden regels, normen en waarden waaraan iedereen zich moet houden. Wellicht is dit het minst leuke onderdeel van het onboardingstraject, maar wel noodzakelijk om tot goede afspraken te komen.

Duidelijke regels moeten er zijn, iedereen moet weten wat kan en niet kan en wat de gevolgen zijn bij het buiten de lijntjes kleuren. Het informeren over de regels hoef je niet uitgebreid mondeling te doen, je kan dit ook op papier zetten of er een deel van het intranet voor voorzien.

Jouw nieuwe werknemer mag niet het gevoel krijgen dat het de regels zijn die het bedrijf maken tot wat het is. Positieve samenwerking stimuleren en onderlinge verhoudingen optimaliseren, zijn vaak voldoende om medewerkers het beste van zichzelf te laten geven.

4. Collega’s

Je hoort wel eens dat een team maar zo sterk is als de zwakste schakel ervan, en dit klopt ook volledig. Leer jouw nieuwe werknemer goed kennen, laat de leden van het team kennismaken en geef aan wie waarvoor ingeschakeld kan worden. Laat andersom ook aan het team weten waarvoor ze absoluut bij hun nieuwe collega terechtkunnen.

Een goede sfeer bevorderen, zowel op de werkvloer zelf als erbuiten, zal het team en het bedrijf vooruithelpen in de uit te voeren werkzaamheden. Een team dat er voor elkaar staat, verzet zoveel meer werk dan een team waar ieder op zichzelf aangewezen is.

Wat zijn de voordelen van een goed onboardingstraject?

Een goed uitgewerkt en consistent gehanteerd onboardingstraject zorgt ervoor dat iedere nieuwe werknemer op dezelfde manier het bedrijf, het werk en het team leert kennen. Bovendien kan je hierdoor vermijden dat belangrijke stappen worden overgeslagen die later een rampzalige uitwerking hebben op de relatie van de werknemer ten opzichte van het bedrijf.

Werknemers die zich door de onboarding thuis voelen in jouw bedrijf, worden echte ambassadeurs van jouw bedrijf en kunnen op die manier andere talenten aantrekken. Het zich goed voelen uit zich ook in een enorme inzet en motivatie en een grotere productiviteit. Door werknemers aan te trekken, en belangrijk nog, aan boord te houden, werk je kostenbesparend.

Jouw nieuwe werknemer wil graag voor jou blijven werken, waardoor jij minder snel een nieuwe werving moet doen met een bijbehorende inwerkingstijd.