10 redenen om het salaris wél in je vacature te noemen

“De vacature spreekt aan. Ik denk met mijn ervaring een mooie bijdrage te kunnen leveren. Dat de rol mij past als een comfortabele jas, met ruimte voor groei. En past het salaris ook? Dat staat er niet in, wel ‘marktconform’. Maar wat zegt dat? Na contact met het bedrijf blijkt het salaris te laag voor mijn ervaring. Waarom zetten ze de salarisindicatie niet meteen in de vacature?”.
Dit gebeurt nog te vaak, het salaris zie je in te weinig vacatures terug. Waarom? 10 redenen waarom je het salaris wél in je vacaturetekst zet.

We beginnen met het goede nieuws. Uit onderzoek van Jobdigger blijkt dat het noemen van het salaris in vacatures in de lift zit. Waar dit in 2020 nog 26% was, is dit eind 2022 al 42%. Het lijkt de goede kant op te gaan, maar het is nog steeds veel te weinig. Wat houdt bedrijven tegen?

Loontransparantie

Het lijkt het erop dat bedrijven liever niet al te transparant zijn over hun salarishuishouding. Daarmee richten zij zich te veel op de korte termijn. Want neem je bijvoorbeeld een nieuwe Marketeer aan voor een bepaald salaris en blijkt dat iemand die er langer zit minder verdient, dan ben je die vaste collega snel kwijt.

En andersom. Hoe minder transparant je als bedrijf bent over je salarisregeling, hoe groter je verloop.

Salaris noemen wel of niet verplicht?

Nee, het is nog niet verplicht. De Europese Raad heeft wél op 24 april 2023 nieuwe regels aangenomen over loontransparantie. Deze nieuwe EU-richtlijn bestrijdt loondiscriminatie en helpt de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU te verkleinen.

Bedrijven in de EU moeten voortaan looninformatie openbaar maken en maatregelen treffen als het loonverschil tussen mannen en vrouwen bij hen groter is dan 5%. Deze nieuwe regeling dwingt bedrijven om transparanter te worden over hun salarishuishouding. Een mooie stimulans om salarisindicatie in de vacaturetekst mee te nemen.

Volledig vacatureprofiel

Ook zijn bedrijven bang om kandidaten uit te sluiten. Een vacaturebeschrijving zonder salaris levert meer reacties op, denken zij. Het tegengestelde is waar. Hoe vollediger en eerlijker je vacatureprofiel, hoe hoger de kwaliteit van kandidaten die reageren. En dat is veel efficiënter.

Het geeft meer duidelijkheid, schept de juiste verwachtingen en voorkomt dat een goede kandidaat teleurgesteld afhaakt: in afronding van de sollicitatie of vlak nadat de kandidaat gestart is. Zo vind je dus sneller die ene Sales Manager die jullie business een boost kan geven.

10 redenen voor wél een salarisindicatie in je vacature

Het vermelden van het salaris in je vacaturetekst:

1. Verkort de duur van het wervingsproces.
Jouw sollicitant weet welke verdiensten bij de vacature horen en maakt een bewuste keuze om te reageren. Geen onnodige gesprekken met uiteindelijk een teleurstellende mismatch op de verwachte vergoeding.

2. Leidt volgens 38% van de recruiters tot relevantere sollicitaties. Een sollicitant met veel ervaring reageert (meestal) niet op een vacature met een starterssalaris. En andersom. Het salaris noemen voorkomt onnodige reacties die zorgvuldig afgehandeld moeten worden.

3. Geeft 27% meer sollicitaties. Maar liefst 78% van de kandidaten zegt minder snel te solliciteren als het er niet bijstaat. 22% zegt zelfs vacatures zonder salarisvermelding helemaal links te laten liggen, zo blijkt uit onderzoek van Reed.co.uk.

4. Leidt tot duurzame inzet. Kandidaten en medewerkers weten waar ze aan toe zijn: transparantie over het salaris geeft naast duidelijkheid ook richting. Welke doorgroei bijvoorbeeld mogelijk is en hoe de functie zich verhoudt tot andere posities in het bedrijf.

5. Komt voort uit interne transparantie over salarishuishouding: win-win. Zit je salarisstructuur goed in elkaar, dan kun je er maar beter transparant over zijn. Intern én extern.

6. Bespaart tijd in het recruitmentproces. Maar liefst 25% van alle recruiters zegt dat hen dit 35% van de tijd bespaart. Geen onnodige reacties, minder vragen over ontbrekende informatie en duurzame matches omdat verwachtingen helder zijn.

7. Leidt tot een grotere diversiteit aan kandidaten. Zo’n 27% van de hiring managers geeft aan dat het vermelden van een salarisindicatie leidt tot een bredere range van kandidaten. En dat is goed nieuws, want een divers team is creatiever en heeft een hoger probleemoplossend vermogen.

8. Is een must als je weet dat het aantrekkelijk is voor sollicitanten. Een goed salaris is voor 55% van de Nederlandse beroepsbevolking een belangrijke reden om voor een werkgever te kiezen (Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) via Intelligence Group). Dan kun je het maar beter noemen in je vacatureomschrijving.

9. Zorgt ervoor dat je beloningsstructuur wel goed moét zijn. Zet je het salaris niet in de vacature omdat het te laag is voor de functie? Wees dan eerlijk en neem de beloningsstructuur onder de loep. Voor 61% van de werkzoekenden is salaris namelijk het belangrijkste uit de vacaturetekst.

10. Is pure winst! Loop alles nog eens na: de inrichting van de kandidaatreis, de beloningsstructuur en het opgestelde vacatureprofiel. Is alles helder? Ga er dan voor en zet het salaris in je vacaturetekst. Als we eerdergenoemde percentages mogen geloven, succes gegarandeerd.

NB: In bovenstaande top 10 vind je aardig wat feiten en percentages terug uit de blogs van vacaturetekst-goeroe Nicol Tadema, voorvechtster van het doorbreken van het salaristaboe.